<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TNV24CD" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Inzicht in SOLIDWORKS systeemprestaties – Design Solutions Performance Assistant

In de bijna 25 jaar dat wij actief zijn als SOLIDWORKS reseller, hebben wij ontelbare SOLIDWORKS gebruikers geholpen met allerhande vragen. Onze bekende helpdesk staat klanten met een SOLIDWORKS onderhoudscontract elke werkdag met raad en daad bij. Daar komen uiteraard vragen binnen die duiden op een gebrek aan kennis van SOLIDWORKS. “Hoe werkt dit?” of “Waarom kan ik niet etc.” Wanneer een gebruiker regelmatig kennisvragen stelt, raden wij soms een training aan.

Een andere categorie vragen betreft performance gerelateerde zaken. “Mijn workstation loopt vast” of “Waarom duurt het zo ontzettend lang om een samenstelling te laden?” Voor dit laatste type vragen hebben wij de Performance Assistant ontwikkeld. Die geeft inzicht in de oorzaak en mogelijke oplossingen van prestatie gerelateerde issues.

Zeker voor bedrijven die SOLIDWORKS gebruiken voor het ontwerpen van large assemblies, of in goed Nederlands grote samenstellingen, biedt de Performance Assistant significante meerwaarde. 

 

Software, settings of skills? 

Wanneer iemand prestatieverlies ervaart bij het modelleren van grote samenstellingen, wordt al snel de schuld gegeven aan de software. Echter, 80% van de prestaties is afhankelijk van de keuzes van de gebruiker van de software. Keuzes op het gebied van software instellingen, gebruik van specifieke functionaliteit, file management, hardware en de manier van modelleren. Omdat er meerdere factoren een rol spelen, zijn slechte systeemprestaties helaas niet op te lossen door het indrukken van één knop.  

De oplossing ligt in het optimaliseren van instellingen, het gebruik van de juiste SOLIDWORKS functionaliteit en het toepassen van de juiste werkmethodiek. Tezamen zullen deze aspecten resulteren in sterk verbeterde prestaties. Het bepalen van de ingrediënten van deze cocktail is niet weggelegd voor de gemiddelde SOLIDWORKS gebruiker. Stap 1 is inventariseren welke elementen een rol spelen.  

 

Speciale tool 

Om inzicht te geven in wat er in je eigen bedrijfssituatie geoptimaliseerd kan worden om de prestaties van SOLIDWORKS te verbeteren, heeft Design Solutions de ‘Performance Assistant’ ontwikkeld. Dit is een digitale vragenlijst die het prestatieverlies dat je ervaart inventariseert. Na het beantwoorden van de vragen ontvang je een rapportage via e-mail met de bevindingen van de inventarisatie, de conclusies en mogelijke aanbevelingen om de prestaties te verbeteren. De rapportage geeft in een oogopslag aan waar de verbeterkansen liggen en wat hun potentieel is. Wanneer deze optimalisaties zijn doorgevoerd, resulteert dat in kortere doorlooptijden, hogere productiviteit en bijgevolg lagere kosten. 

 

Performance assistant

 

Gratis dienst voor klanten 

Als Elite Reseller zorgen wij er uiteraard graag voor dat onze klanten maximale waarde uit hun SOLIDWORKS implementatie halen. Daarom is de ‘Performance Assistant’ gratis voor Design Solutions klanten. Wanneer je deze inventarisatie wilt uitvoeren en benieuwd bent naar de verbetermogelijkheden, neem dan contact op met je account manager.

Ben je geen klant, maar heb je toch interesse? Stuur dan een email of bel met ons kantoor in Zaltbommel of Aalst. Samen kijken we dan hoe we je verder kunnen helpen.