<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TNV24CD" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Wat is het verschil tussen PLM en PDM? NL

Datamanagementpdm-vs-plm

Veel van de verwarring rond PDM en PLM komt voort uit een algemene misvatting over de twee systemen. Veel klanten denken dat ze moeten kiezen tussen PDM en PLM, maar het onderscheid is hen niet helemaal duidelijk. Het is echter geen zwart-wit verhaal. Sterker nog, alle PLM-systemen maken gebruik van een vorm van PDM als onderliggende gegevensfundering.

Bij de keuze voor PDM of PLM moeten fabrieken en bedrijven die producten ontwikkelen een belangrijke vraag beantwoorden: “Hebben we een volledige PLM-toepassing nodig, of voldoet een PDM-systeem aan onze huidige en toekomstige behoeften? “

Om die vraag goed te beantwoorden, bekijken we in dit artikel de primaire verschillen tussen PDM-en PLM-systemen. Vervolgens kun je zelf bepalen welke aanpak het beste aansluit bij de unieke eigenschappen en noden van jouw organisatie.

relatie-pdm-plmWat is een PDM systeem?

Product Data Management (PDM) richt zich op het beheren van productinformatie. Het omvat een gestructureerde werkwijze en centrale opslag van alle product gerelateerde data zoals:
 • CAD gegevens
 • 2D tekeningen
 • 3D tekeningen
 • Stuklijsten
 • Overige documenten (docx, xlsx, enz.)
 • Metadata van het product

Wat is een PLM systeem?

Product Lifecycle Management (PLM) is gericht op het structureren van productontwikkeling en productieprocessen en beslaat de gehele levenscyclus van het product.

PLM is meer een strategische aanpak waarbij de procedure centraal staat. PLM combineert adviesservices met PDM en andere technologieën om de levenscycli van producten te beheren, procedures te bewerken en de output te verhogen. PLM verbetert de productiviteit in alle verbonden ondernemingen, in plaats van op één afdeling of van een bepaalde procedure.

Welke functies hebben PDM en PLM gemeen met elkaar?

 • Document management: alle CAD modellen, 2D en 3D tekeningen, documentatie en metadata van een product worden beheerd in een centrale beveiligde omgeving (de Vault). Dit kan op één locatie plaatsvinden of op meerdere locaties wereldwijd. Zodra productdata wordt opgeslagen in de vault is het voor iedereen met de juiste rechten toegankelijk.
 • Beheren van standaard werkwijzes en processen: PDM en PLM-systemen werken met een beveiligde login en een centrale werkwijze waardoor iedereen op een eenduidige manier werkt met de juiste rechten.
 • Productstructuur management: PDM- en PLM-systemen koppelen CAD gegevens aan stuklijsten (Bill Of Materials) en 2D tekeningen. Gebruikers kunnen de productstructuur bekijken en 2D of 3D-tekeningen met bijhorende stuklijsten gebruiken om het vervolgproces te voeden met de juiste informatie.
 • Hergebruik van componenten: PDM en PLM systemen zijn bedoeld om snel en krachtig bestaande componenten te hergebruiken aangezien alle referenties en metadata beheerd worden in een centrale database. Bestaande componenten uit bibliotheken en bestaande producten kunnen zeer snel gevonden worden. Je kunt snel opvragen waar een component in gebruikt (Where Used) wordt.
 • Revisiebeheer: het registreren van wie, wanneer wat heeft gewijzigd in de product data. Hiermee kunnen veranderingen worden getraceerd en zo nodig ongedaan worden gemaakt. Het zorgt ervoor dat iedereen met de juiste versie werkt (de enige waarheid).

Wat zijn de grootste verschillen tussen PLM en PDM?

 • Bedrijfsbrede oplossing: een PLM-systeem wordt meestal gebruikt door alle afdelingen zoals engineering, verkoop, inkoop, productie, logistiek, enz. PLM implementaties zijn vaak kostbaar en duren lang, waardoor je ze meestal alleen bij grote bedrijven ziet. Een PDM systeem wordt doorgaans gebruikt voor het beheren van product data binnen een ontwikkelafdeling. Eventueel hebben andere afdelingen toegang om informatie op te halen uit het PDM-systeem voor hun doeleinden.
 • Tijdsaspect: binnen een PLM-systeem zijn er veel oplossingen met betrekking tot planning en tijd zoals bijvoorbeeld projectmanagement, projectplanning, productieplanning en urenregistratie. De focus van een PDM systeem ligt op datamanagement.
 • Platform: een PLM-systeem heeft als basis een web-based platform. Dit betekent dat er altijd via een website ingelogd moet worden om toegang te krijgen tot gegevens. De basis voor een PDM-systeem is de vault, dus geen web-based platform. Vaak kun je wel via een website inloggen in het PDM systeem om informatie op te halen.
 • Investering: de kosten van een PLM systeem zijn zeer hoog in vergelijking met een PDM systeem. PLM implementaties zijn in principe alleen geschikt voor zeer grote bedrijven verdeeld over meerdere vestigingen wereldwijd.

Praktische aanpak PLM implementatie

Doorgaans omvat een PLM-oplossing een PDM-systeem en een reeks andere
hulpmiddelen en procedures, zoals systemen voor ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer Relationship Management) en ALM (Application Lifecycle Management).
Met andere, bestaande oplossingen en de toepassing van de juiste werkwijzes kan in veel gevallen een praktische “PLM oplossing” worden gerealiseerd zodat de implementatie van PLM in fases kan verlopen.

PLM functie Wat is het? Wat is de oplossing?
Concept en detail ontwerp in 3D en 2D
 • 3D/2D parametrisch
 • Feature-based CAD
 • Uitgewerkte 2D tekeningen met stuklijsten
 • SOLIDWORKS 3D/2D CAD
 • DraftSight
Sterkte en bewegingsanalyse van ontwerp
 • Sterkteberekeningen (FEM)
 • Bewegingsstudies
Technische  communicatie
 • Technische handleidingen
 • Marketing informatie
 • Verkoopvoorstellen
 • Montage instructies
 • Kwaliteitsdocumentatie
 • Papierloos communiceren vanuit 3D
 • SOLIDWORKS Composer
 • SOLIDWORKS Inspection
 • SOLIDWORKS Model Based Definition
Documentatie
 • Documenten
 • Spreadsheets
 • Presentaties
 • Microsoft Office
Documentbeheer
 • Multi-site
 • Datasynchronisatie voor alle vestigingen (Replicatie)
 • SOLIDWORKS PDM Professional
Interne communicatie
 • Infrastuctuur
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft SharePoint
 • WebEx,GoToMeeting
Ondersteuning voor R&D voor alle vestigingen
 • Multi-site
 • Datasynchronisatie voor alle vestigingen (Replicatie)
 • SOLIDWORKS PDM Professional
Productie en logistiek
 • Klantgegevens
 • Stuklijsten
 • Vrijgegeven tekeningen
 • Kostprijs
 • ERP systeem
 • CRM systeem

 

pdm-erp-plmConclusie PLM of PDM?

PLM is een bedrijfsbreed pakket functionaliteiten dat de gehele levensloop van een product beslaat. PLM is geschikt voor grote, multinationale bedrijven. PDM gebruik je om productdata veilig te beheren en beschikbaar te maken. 

Door slim te kijken naar wat je nodig hebt met betrekking tot PDM en PLM, en welke systemen je al hebt, kan met bestaande systemen en de juiste werkwijze een zeer krachtige en praktische “PLM oplossing” worden opgezet. De implementatie zal in een korte tijd plaats vinden en met lagere kosten.

Met de producten uit de SOLIDWORKS familie zoals SOLIDWORKS 3D CAD en SOLIDWORKS PDM Professional in combinatie met Microsoft Office applicaties en bestaande ERP/CRM oplossingen kun je krachtig samenwerken en de juiste informatie op het juiste moment delen met de rest van de organisatie.