<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TNV24CD" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Wat marktleiders vinden van virtual twins in 2022

Elk half jaar doet IndustryWeek onderzoek bij marktleiders. Ze brengen in kaart hoe de markt virtualisatietechnologieën (zoals Virtual Twins en Plant Layout) gebruikt om in te spelen op ontwikkelingen in de markt.

Vandaag de dag is verandering de enige constante, en succes hangt af van het vermogen om je snel en efficiënt aan te passen. Een uitdaging kan ineens voor je deur staan, of het nu een pandemie is, een natuurramp of een oorlog. De marktleiders in het onderzoek wisten razendsnel te reageren op alle uitdagingen. Zo bleven ze in staat om aan de veranderende vraag te voldoen en om te midden van onzekerheid het hoofd boven water te houden.

Met virtuele mogelijkheden testen en visualiseren fabrikanten nieuwe ideeën, zoals workflows, lijnwijzigen en faciliteitsuitbreidingen, voordat ze worden geïmplementeerd. Het 'waarom' mag duidelijk zijn. Het verbetert je reactiesnelheid enorm! En door je idee of oplossing eerst virtueel te testen, voorkom je dat een ondoordachte oplossing  vervolgens voor nog meer knelpunten en onprettige verrassingen zorgt.

Hieronder gaan we dieper in op de belangrijkste conclusies van het rapport van IndustryWeek.

Operationele uitdagingen

Het zal je niet verbazen: een gebrek aan voldoende werknemers is de grootste uitdaging van fabrikanten. En dat gebrek wordt groter wanneer je nieuwe producten wilt aanbieden of extra capaciteit zoekt om aan de eisen van klanten te voldoen. Twee derde van de respondenten heeft in reactie op het uitbreken van de coronapandemie productielijnen opnieuw geconfigureerd voor meer veiligheid en sociale afstand. Hoewel meer dan 80% van de respondenten de werkzaamheden na het herontwerp effectief hervatte, hadden sommige kleinere fabrikanten het moeilijk.

Enquête-respondenten meldden ook een gebrek aan zichtbaarheid en mogelijkheden voor scenarioplanning als een belangrijke operationele uitdaging in 2021. Hoewel bij de meesten een bepaald niveau van IIoT-connectiviteit aanwezig is, hebben maar weinigen die gegevens gekoppeld aan hun real-world en real-time activiteiten. Hierdoor zijn flexibiliteit en inzicht in de operatie niet optimaal. Technologieën zoals Digital Twins helpen door te laten zien hoe veranderingen in beschikbaarheid van arbeid of grondstoffen invloed hebben op alle delen van de operatie.

Overwin productiehindernissen

Fabrikanten zetten massaal in op procesverbetering om te compenseren voor een kwetsbare toeleveringsketen. De helft van de respondenten van het onderzoek legt sinds de uitbraak van de pandemie een toenemende nadruk op lean manufacturing. Continue verbetering geeft fabrikanten een extra laag veerkracht.

Ook is de komende jaren een bredere acceptatie te verwachten van visualisatietools, zoals VSM en 3D-procesvalidatie. Ruim een derde van de respondenten gaf namelijk aan op zoek te zijn naar alternatieven voor de lay-out van faciliteiten, om hun flexibiliteit in hun activiteiten te vergroten.

Back to the drawingboard – daar gaat je supply chain-strategie!

We zouden luchtig kunnen stellen dat fabrikanten zitten te springen om meer veerkracht. Maar het is belangrijk om niet te onderschatten hoe cruciaal veerkracht is als strategie voor de toeleveringsketen in roerige tijden.

Bij een onverwachte verandering in de wereld moeten fabrikanten hun locatie- en leveranciersnetwerken heroverwegen. Investeringen in modelleringscapaciteiten helpen organisaties te visualiseren waar ze capaciteit aan bestaande faciliteiten kunnen toevoegen, voordat ze hun activiteiten verplaatsen. 

digital-twin-factory_DELMIA-1536x864

Herbestemming van productielijnen

In onze inleiding hadden we het al over het vermogen om snel aan te kunnen passen aan veranderingen. Een belangrijke manier waarop de fabrikanten uit ons onderzoek reageerden op de coronacrisis, was door zo snel mogelijk hun productielijnen te herbestemmen. Om een productielijn een nieuwe bestemming te geven of aan te passen op nieuwe klanteisen, doet de fabrikant haalbaarheidsstudies. Er is validatie nodig, hij overweegt fabriekscapaciteit en cell lay-out/workflow-ontwerpen.

Virtual twins leveren op dit gebied een concurrentievoordeel. Ze helpen je begrijpen hoe de veranderingen invloed hebben op alle andere activiteiten. Met die inzichten verklein je de kans op knelpunten, kwaliteitsproblemen of late leveringen. En door meerdere scenario's gelijktijdig te testen, maak je altijd de best mogelijke keuze.

Snelle adoptie

De komende drie jaar verwacht het onderzoek steeds meer investeringen in modellen en simulaties. Toch wijst het rapport op het risico dat bedrijven deze technologieën niet volledig benutten. De voornaamste beperkingen hiervoor zijn hun budget en de bestaande infrastructuur.

Bovenstaande verwachting kan moeten worden bijgesteld, schrijft het rapport, als er de komende jaren meer disrupties zijn. Denk aan nog een pandemie, oorlog of natuurramp. Mogelijk zorgen zulke uitdagingen voor een snellere acceptatie van nieuwe technologieën. Door globalisatie hebben ontwikkelingen namelijk steeds vaker een impact op fabrikanten.

Tijdens een disruptie of crisis wordt je vermogen om processen snel te conceptualiseren en gegevens effectiever te interpreteren flink op de proef gesteld. Slechts 41% van de grote fabrikanten beschikt op dit moment over specifieke oplossingen, zoals virtualisatie en AI. Bij middelgrote (28%) en kleine (19%) fabrikanten is dit zelfs nog minder.

Een voorsprong met de Virtual Twin Experience

Dankzij digitale transformatie hebben fabrikanten meer real-time informatie dan ooit tevoren. De volgende stap zijn Virtual Twins. Fabrikanten zijn hiermee in staat om hun smart industry doelen van end-to-end zichtbaarheid en flexibele productie te verbeteren.

De Virtual Twin Experience van Dassault Systèmes gaat verder dan een realtime 3D-weergave van je volledige fabrieks- en waardenetwerk, tot aan resources en processen. Met DELMIA in 3DEXPERIENCE weerspiegelen fabrikanten niet alleen de fysieke situatie, maar ook hoe ze zich gedragen in de context van bedrijfsprocessen voor productie. Dit helpt om de implicaties van strategische beslissingen te begrijpen, zoals het verplaatsen van offshore-productie naar een bestaande faciliteit, of het toevoegen van een nieuwe productielijn.

Voor meer bevindingen en observaties van de IndustryWeek/Dassault Systèmes-enquête en de rol die virtualisatie speelt in de huidige en toekomstige strategieën van fabrikanten, lees hier het volledige rapport.