<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TNV24CD" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tijdelijke SOLIDWORKS promo - actie t/m 28 juni geldig

Klantcase Digital Continuity en Plant Layout

De meest innovatieve line builders zitten met hun hoofd niet in de wolken, maar in de cloud.  Ze hebben een visie voor hun bedrijf waar Digital Continuity en Plant Layout een integraal onderdeel van zijn. We hebben in onze eerdere blogs uitgelegd wat deze twee concepten inhouden en waarom ze weinig zichtbaar, maar van cruciaal belang zijn. In dit artikel laten we zien wat Digital Continuity heeft opgeleverd voor een van onze klanten. Het gaat om een bedrijf dat productielijnen voor de voedingsindustrie ontwerpt en bouwt. Helaas moeten we om contractuele redenen de naam van deze klant voor onszelf houden.  

Het perspectief van onze klant

We kwamen in contact met een Europese line builder die op zoek was naar een oplossing voor meer efficiëntie en zekerheid in de uitvoering van zijn projecten. Dit innovatieve bedrijf is wereldwijd actief met ongeveer 1000 medewerkers. Het is een early adopter in de Digital Continuity mindset, die jaren geleden al het belang inzagen van Digital Twins en Plant Layout. 

In het verleden waren de wensen van dit bedrijf technisch nog niet haalbaar. Dit was doordat bij alle aanbieders van mogelijke oplossingen, datamanagement doorheen de gehele keten  lastig te realiseren was. Sindsdien is er veel veranderd en het 3DEXPERIENCE platform bood als eerste alle functionaliteiten en de inzichten die deze line builder zocht. Als 3DEXPERIENCE partner begonnen wij daarom gezamenlijk met deze klant aan een ambitieus project. 

Delmia Factory FLow Simulation

Waar gebruikt onze klant Plant Layout voor?

Deze Europese line builder zocht een oplossing waarmee zij een digital twin konden maken van hun fabriek, voor intern gebruik en voor hun klanten. In plaats van ruimtelijke informatie af te vlakken naar een 2D-weergave, zoals bij een plattegrond, kan een digital twin volledig in 3D worden ontworpen en beheerd. Klanten van de line builder die hun locatie en installatie in 3D willen beheren, of die de digital twin willen laten interacteren met BIM-tools, eisten simpelweg dat de line builder een digital twin model leverde. 

Het bedrijf gebruikte allerlei verschillende soorten software en de nieuwe oplossing moest al deze legacy functies volledig vervangen. Business continuity kon zo het beste worden verzekerd. Daarnaast moest de nieuwe oplossing de voordelen van 3D en PLM support in breder opzicht ondersteunen, bijvoorbeeld voor: 

 • Het verkorten van de doorlooptijd van Sales tot productie;
 • Het stroomlijnen van processen waar meerdere afdelingen bij betrokken zijn  door een common design baseline vast te leggen; 
 • Een verhoging in de kwaliteit van het ontwerp; 
 • Een vloeiendere transitie van ontwerp naar productie
 • Het minimaliseren van de kosten van installaties op de locatie van klanten; 
 • De mogelijkheid om andere ontwerpdoelen aan te nemen dan geometrische vorm, pasvorm en functie;
 • De interpretatie van layout te vereenvoudigen voor klanten en derde partijen, door beelden in 3D te kunnen laten zien.

3dEXP twinHoe ging de implementatie in haar werk?

Er werd een projectteam samengesteld dat bestond uit enkele tientallen personen. Ruim een derde hiervan waren werknemers vanuit onze klant, de linebuilder. De rest waren onze specialisten en leveranciers, elk bracht zijn of haar eigen specifieke kennis en ervaring in. 

Eerst zijn alle stakeholders, doelen en succesfactoren in kaart gebracht. Vervolgens zijn alle mogelijke use cases opgesteld voor de te integreren functies. In een use case leg je vast hoe het systeem omgaat met input van een gebruiker. Denk hierbij aan het genereren van een Bill Of Materials, hoe deze wordt gedeeld, etc. Op deze manier werden de benodigde DELMIA recources gedefinieerd, alsook de processen en input voor projectmanagement, de vereisten voor werkende BIM (bouwwerk informatie) modellen en data modellen

Het 3DEXPERIENCE platform biedt zeer uitgebreide mogelijkheden en kon daarom uiteenlopende rollen met elkaar verbinden, waaronder: 

 • Project Managers, 3D product Architecten en Change Managers, 
 • Building Design Engineers en Product Release Engineers, 
 • Equipment & Layout Engineers 
 • Product Managers en Configuration Engineers, 
 • Marketeers, etc. 

Om het project een succes te maken, moesten tekortkomingen in de Out of the Box oplossingen van het 3DEXPERIENCE platform worden geïdentificeerd. Zaken waar het zeer brede portfolio aan rollen functies van het 3DEXPERIENCE platform  toch niet bij de use cases aansloot. Op die manier kon bij de eerste implementatie voor deze aspecten direct een eerste oplossing worden opgeleverd. 

Vereiste integraties met andere bedrijfsinformatiesystemen en daarvoor benodigde macro's werden bepaald en er werd een inschatting gemaakt van de ontwikkelingsinspanning. Projectrisico's en mitigaties brachten we in kaart voor de eerste implementatie. Tenslotte kwam er een projectvoorstel. Dankzij deze uitgebreide voorbereiding was de implementatie van de DELMIA Plant Layout en Digital Twin mogelijkheden op het 3DEXPERIENCE platform relatief eenvoudig. 

Delmia Assembly EvaluationAansprekende resultaten

Na zo’n uitgebreide implementatie komt de vuurproef, wanneer het bedrijf overstapt van de oude op de nieuwe manier van werken. Een langverwacht moment en daardoor zeker even spannend! Gelukkig bleek overal aan te zijn gedacht en de resultaten lieten niet lang op zich wachten. 

Onze klant ging terug van meerdere projectmanagers naar één, omdat de projectmanager nu met een druk op de knop alle informatie real-time beschikbaar had. Voorheen waren de projectmanagers veel tijd kwijt met het verzamelen en najagen van allerhande projectgerelateerde data. De overstap naar een geïntegreerd, digitaal, cloud-based platform dat alle spelers verbindt, had bijvoorbeeld ook als effect dat een ISO9001-audit voortaan een fluitje van een cent was. De externe auditor was enorm verrast door de grondigheid en compleetheid van de geleverde informatie. 

Deze externe erkenning deed onze klant erg goed en bevestigde de meerwaarde van de DELMIA oplossingen maar weer eens. Het was een mooie kers op de taart van de implementatie, maar slechts het begin van een verdere reis met de Digital Continuity mindset. 

Delmia Ergonomics 2

De toegevoegde waarde berekenen voor jouw bedrijf

Wellicht is het moeilijk om voor je eigen bedrijf te bepalen wat de business case is van Digital Continuity. Om je hierbij te helpen, kun je nagaan welke mogelijke besparingen je op dit moment ziet. 

Onvoorziene projectkosten

Reken voor al je projecten eens na welke extra, onvoorziene kosten je hebt gehad in de laatste vijf jaar. Tel ze bij elkaar op en dan heb je al een ruwe schatting van het mogelijke voordeel. 

De impact van inefficiënties

Ga vervolgens na waar in je bedrijf je nu efficiëntie verliest. Ontvangen je verkoopengineers altijd alle gegevens om foutloos mee aan de slag te gaan? Hoe vaak moeten ze een ontwerp uitbouwen met beperkte informatie of zelfs helemaal opnieuw beginnen in andere software? Hoe vaak wordt een project overgeheveld van de ene naar de andere afdeling en hoeveel fouten en misverstanden ontstaan daarbij? Wat kost het rework om die zaken te corrigeren? 

Misgelopen omzet

Het derde element is het meest ongrijpbaar. Hoeveel extra opdrachten zou je voor je bedrijf kunnen winnen als je zowel qua prijs, kwaliteit en snelheid een beter product en ervaring kon aanbieden? En wat als er door hogere efficiëntie meer tijd vrijkomt voor productinnovatie? Zodat je concurrenten kan aftroeven met een product dat zij niet hebben. Probeer je te bedenken wat de potentie is van deze zaken op je bedrijfsresultaat. 

Delmia Robot Simulation

Van inschatting naar inzicht

Hoewel een eerste inschatting van de voordelen grof kan zijn, heb je wellicht toch voldoende reden om meer informatie op te vragen en het gesprek aan te gaan. In onze ervaring willen de meeste bedrijven op enig moment een beter onderbouwd inzicht in wat Digital Continuity en Plant Layout met DELMIA op het 3DEXPERIENCE platform hen kan opleveren. 

Als Visiativ Industry Solution helpen wij je graag bij het verduidelijken en opstellen van een realistische business case. Uiteraard is dit geen standaard berekening die we even snel op een post-it maken. Je zult hier zelf ook tijd en energie in moeten investeren en de nodige informatie moeten aanleveren.

Indien je mogelijkheden ziet en wilt verkennen wat de potentie is voor jouw bedrijf, aarzel dan niet om contact op te nemen. Digital Continuity is de toekomst. Zorg dat je mee bent, want je concurrenten maken de overstap vroeg of laat ook.